รัสเซีย-ไทย มินิ พจนานุกรม สำหรับคนรัสเซีย

290.00 ฿

มีคำศัพท์ที่สำคัญและสามารถพกพาได้ การสะกดคำออกเสียงนั้นจะออกเสียงสำหรับคนรัสเซีย