เยอรมัน-ไทย มินิ พจนานุกรม สำหรับคนเยอรมัน

290.00 ฿

มีคำศัพท์ที่สำคัญและสามารถพกพาได้ การสะกดคำออกเสียงนั้นจะออกเสียงสำหรับคนเยอรมัน