แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1

390.00 ฿

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการทดสอบ “Start Deutsch 1” ที่ระดับ A1